REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Whirlpool 100 de ani!
20 octombrie – 30 noiembrie 2011

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.         Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Whirlpool 100 de ani!” (denumita in continuare "Campania") este SC Whirlpool Romania S.R.L. (denumit in continuare "Organizatorul", cu sediul in Sos. Pipera, nr. 4, etaj 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 16405.
1.2.          Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor intra in vigoare de la data autentificarii Actului Aditional de catre Notarul Public.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.         Campania este organizata si se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele Domo.
SECTIUNEA  3. PERIOADA  DE DESFASURARE  A CAMPANIEI
3.1.         Campania va incepe in data de 20 octombrie 2011 si se va incheia la data de  30 noiembrie 2011.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1.         Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii S.C. Whirlpool Romania S.R.L., angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale S.C. Whirlpool Romania S.R.L. si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
4.2.         La Campanie pot participa toate persoanele cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”) cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei care  se inscriu in promotie completand cuponul de reducere folosit la achizitionarea de produse participante Whirlpool mentionate in Sectiunea 5 a prezentului regulament, sau on-line, completand formularul de inscriere de pe site-ul www.whirlpool100ani.ro.
4.3.         Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE
La aceasta Campanie participa urmatoarele produse incastrabile Whirlpool:

 1. orice produs Whirlpool din gama de produse incastrabile cu valoare comerciala mai mare de 1000 de lei (inclusiv cu TVA si timbru verde) achizitionat in perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2011 din magazinele Domo.
 2. orice pachet cu valoare comerciala mai mare de 1000 de lei format din urmatoarele produse Whirlpool: 1 cuptor de gatit incastrabil (electric sau pe gaz) + 1 (o) plita incastrabila (pe gaz, vitroceramica sau pe inductie) achizitionate pe acelasi bon fiscal in perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2011 din magazinele Domo.
 3. orice pachet cu valoare comerciala mai mare de 2000 de lei format din urmatoarele produse Whirlpool: 1 cuptor de gatit incastrabil (electric sau pe gaz) + 1 (o) plita incastrabila (pe gaz, vitroceramica sau pe inductie) + 1 hota incastrabila achizitionate pe acelasi bon fiscal in perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2011 din magazinele Domo.
 4. orice pachet cu valoare comerciala mai mare de 3000 de lei format din urmatoarele produse Whirlpool: 1 cuptor de gatit incastrabil (electric sau pe gaz) + 1 (o) plita incastrabila (pe gaz, vitroceramica sau pe inductie) + o hota incastrabila + un alt produs din categoria incastrabile (ex: masina de spalat vase, combina frigorifica, masina de cafea, vitrina frigorifica) achizitionate pe acelasi bon fiscal in perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2011 din magazinele Domo.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1.  Pentru a participa in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse participante in campanie dintre cele mentionate la Sectiunea 5 a prezentului regulament.
6.2. Pentru fiecare:

 • produs participant cu valoare comerciala mai mare de 1000 de lei (inclusiv cu TVA si timbru verde) achizitionat conform prevederilor prezentului regulament, fiecare participant va primi o reducere in valoare de 100 de lei din totalul de plata de pe bonul fiscal pe care se gaseste produsul Whirpool in cauza,  numai daca poseda cuponul de reducere completat integral si-l preda angajatului magazinului de la casa de marcat la momentul achitarii produsului participant
 • pachet cu valoare comerciala mai mare de 1000 de lei (inclusiv cu TVA si timbru verde)  format din: 1 cuptor de gatit incastrabil (electric sau pe gaz) + 1 (o) plita incastrabila (pe gaz, vitroceramica sau pe inductie) achizitionate conform prevederilor prezentului regulament, fiecare participant va primi o reducere in valoare de 200 de lei din totalul de plata de pe bonul fiscal pe care se gasesc produsele Whirpool in cauza,  numai daca poseda cele 2 cupoane de reducere completate integral si le preda angajatului magazinului de la casa de marcat la momentul achitarii produsului participant
 • pachet cu valoare comerciala mai mare de 2000 de lei (inclusiv cu TVA si timbru verde)  format din: 1 cuptor de gatit incastrabil (electric sau pe gaz) + 1 (o) plita (pe gaz, vitroceramica sau pe inductie)+ hota achizitionate conform prevederilor prezentului regulament, fiecare participant va primi o reducere in valoare de 300 de lei din totalul de plata de pe bonul fiscal pe care se gasesc produsele Whirpool in cauza,  numai daca poseda cele 3 cupoane de reducere completate integral si le preda angajatului magazinului de la casa de marcat marcat la momentul achitarii produsului participant
 • pachet cu valoare comerciala mai mare de 3000 de lei format din: 1 cuptor (electric sau pe gaz)+1(o) plita (pe gaz, vitroceramica sau pe inductie)  + hota incastrabila+ 1 produs incastrabil (ex: masina de spalat vase, combina frigorifica, masina de cafea, vitrina frigorifica) achizitionate conform prevederilor prezentului regulament, fiecare participant va primi o reducere in valoare de 500 de lei din totalul de plata de pe bonul fiscal pe care se gasesc produsele Whirpool in cauza,  numai daca poseda cele 5 cupoane de reducere completate integral si le preda angajatului magazinului de la casa de marcat marcat la momentul achitarii produsului participant.Unul din cele cinci cupoane este denumit “cupon bonus”.

6.3.  Reducerile/promotiile nu sunt cumulative. Nu se pot cumula 2 sau mai multe cupoane Whirlpool 100 ani pentru achizitia unui singur produs, exceptie facand cazurile de la puntul 6.2.
In cazul in care produsul la raft face deja obiectul unei campanii promotionale, reducerea nu se mai acorda.
6.4.  Cupoanele de reducere se gasesc in orice magazine DOMO participant la promotie. Participantii pot intra in posesia cupoanelor de reducere cu care pot participa in campanie si on-line, inregistrandu-se pe www.whirlpool100ani.ro  cu o adresa de e-mail valida. Dupa validarea adresei prin double-opt-in, participantul va primi cuponul in format electronic pe adresa de e-mail cu care s-au inregistrat, participantii avand posibilitatea de a imprima acest cupon de reducere pe hartie si de a participa cu el la campanie conform regulamentului.
6.5.  Pentru a beneficia de reducerea de 100 de lei aferente unui cupon de reducere, participantul trebuie sa completeze integral si corect datele din formularul de pe cuponul de reducere (nume, prenume, adresa postala, telefon mobil, data nasterii, adresa de e-mail, produs cumparat), sa-l semneze , sa-l predea angajatului de la casa de marcat la momentul achitarii produsului participant, in perioada 20 octombrie 2011 -  30 noiembrie 2011 si sa se asigure ca acesta a completat integral si corect urmatoarele date: numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului in care a participat. Cuponul bonus se va completa si cu specificatia “bonus minim patru produse”.
SECTIUNEA  7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
7.1. Prin înscrierea la campania  „Whirlpool 100 de ani!”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
7.2. Participarea la campanie reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Whirlpool Romania SRL. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea câştigătorilor promoţiei si informarea pe viitor a participantilor la campanie despre activitatea Organizatorului. In cazul in care participantii nu doresc acest lucru, ei au optiunea de a completa bifa NU pe formularul de participare.
7.3. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Whirlpool Romania SRL.

7.4. La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediata pe adresa Organizatorului Sos. Pipera, nr. 4, etaj 1, sector 2, Bucuresti, Whirlpool Romania SRL se obligă sa le garanteze participantilor drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul de interventie asupra datelor; dreptul de opozitie, dupa cum urmeaza:

 • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

7.5. Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Whirlpool Romania SRL, trimitand o cerere scrisa la Whirlpool Romania SRL, cu sediul in Sos. Pipera, nr. 4, etaj 1, sector 2, Bucuresti. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. 
SECTIUNEA 8.  LIMITAREA RASPUNDERII
8.1.       Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru urmatoarele:
8.1.1.   Datele de participare inscrise in campanie, on-line, sau pe cupoanele de reducere, inainte de  20 octombrie 2011 sau dupa data de 30 noiembrie 2011;
8.1.2.   Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
8.1.3.   Formularele online de inscriere incomplete, inexacte sau incorecte;
8.1.4.   Formularele de pe cupoanele de reducere completate partial (incomplete), inexact sau incorect de catre participant ori de catre angajatul magazinului in care se efectueaza participarea. Este exclusiv responsabilitatea participantului sa se asigure ca datele de pe cuponul de reducere: nume, prenume, adresa postala, telefon mobil,data nasterii, adresa de e-mail, produs cumparat, numar bon fiscal, data bon fiscal, numele magazinului sunt completate integral si corect.
8.1.5. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;
8.1.6. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
8.1.7.  Cupoanele de reducere solicitate de catre un participant on-line care nu ajung la acesta din motive care tin de participant: adresa de e-mail invalida completata de acesta pe formularul on-line, disfunctionalitati cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie .
8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
SECTIUNEA  9.  FORTA MAJORA
9.1.       Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
9.2.       Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
9.3        In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 1. pierderea bazelor de date
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor.
 3. tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

9.4       Enumerarea din sectiunea 16.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
SECTIUNEA  10.  LITIGII SI FRAUDE
10.1.       In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
10.2.       Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Whirlpool Romania SRL, cu sediul in Sos. Pipera, nr. 4, etaj 1, sector 2, Bucuresti, in atentia „Serviciul Consumatorului” in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
10.3.       Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
10.4.       In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA  11.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
11.1.       Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
11.2.       Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit pe site-ul Campaniei www.whirlpool100ani.ro  sau poate fi solicitata expedierea acestuia prin posta.
11.3.       Prezentul Regulament a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public, la data de __________, in 4 exemplare.